Zhangjiang High Tech Park, Shanghai

De opdracht van deze prijsvraag omvatte het maken van een goede entree, gekenmerkt door een landmark voor het nieuwe high-tech park en het verbinden van de vier losliggende delen van de entree.

Niek Roozen bv heeft hiervoor een ontwerp gemaakt, waarin grondlichamen het hoofdpatroon vormen, maar waar de karakteristieken van het landschap zijn opgenomen. Door het  strakke ontwerp,  met veel hoogteverschillen en taluds, ziet het park dat uit vier onderdelen bestaat , er vanaf de snelweg uit als één geheel.

We hebben de digitale vingerafdruk als logo voor het project gekozen. Dit weerspiegelt de high-tech achtergrond en de identiteit van het park. Het logo komt op verschillende schaalniveaus terug: van  totaal landartdesign tot in de verlichting van de bestrating.

De voetgangersbruggen, gebouwen en verblijfsplekken zijn in twee grote elementen in het park opgenomen. Hierdoor wordt de visuele en fysieke verbinding tussen de vier zones versterkt. In de verschillende zones worden interactieve demonstraties gegeven om de bezoeker te informeren over het gebied.

Lees meer

Het geluid van de vliegtuigen en de auto’s wordt tevens door de taluds naar buiten weerkaatst wat de overlast reduceert. Daarnaast creëren deze taluds aan de parkzijde voor de bezoeker de gelegenheid tot recreatieve rust- en ligplekken.

Project
Zhangjiang High Tech Park, Shanghai

Jaar
2016

Opdrachtgever
Zhangjiang High tech park Management Comité

Samenwerking
Allynita

Oppervlakte
18 ha

Locatie
Shanghai, China