Verjonging noordwestelijke bosrand Haarlemmermeersebos, Hoofddorp


2020-12

In de afgelopen maand is de 2e fase van de verjonging van de bosrand van het Haarlemmermeersebos uitgevoerd. Hiervoor zijn, met inzet van een kraan, oude populieren weggehaald om plaats te maken voor jonge bomen. Het weghalen met een kraan maakt dat de bomen 1 voor 1 uit de bestaande beplanting zijn weggehaald. Doel van deze werkwijze is grootschalige kaalslag voorkomen en de bestaande waardevolle ‘onderstaande’ beplanting  te handhaven. Door meer lichttoetreding zal deze beplanting zich het aankomende jaar verder en sterker ontwikkelen. Het beeld van de noordwestrand wordt hiermee tot een minimum aangetast. Tevens worden jonge bomen van meer duurzame boomsoorten heraangeplant waardoor de biodiversiteit van de bosrand  wordt vergroot en meer allure krijgt voor de toekomst

De voormalige zone van de hoogspanningsleiding langs de bosrand is in het voorjaar van 2020 heraangeplant. Meerdere open plekken,  ontstaan door het verwijderen van de  hoogspanningsleiding, zijn opnieuw ingeplant met een rijk gevarieerd heestersortiment en heeft zich het afgelopen seizoen goed ontwikkeld. Ondanks de droge zomer is er sprake van weinig uitval. De inzet voor deze zone is een ruimtelijke opbouw waarbij er een natuurlijke bosrand ontstaat met een mantel- en zoomvegetatie. Binnen de zone zijn afwisselend verhogingen en verlagingen aangebracht om zo de natuurlijke ontwikkeling van gevarieerde kruidachtige soorten te vergroten.