Thomas Banas

Thomas is een derdejaars student Landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit van München in Duitsland en loopt nu stage bij Niek Roozen Landscape.

Gedurende de eerste twee jaar van zijn bachelor opleiding heeft hij aan diverse projecten gewerkt met verschillende thema’s, zoals landschapsontwikkeling, detailontwerpen in steden en stedenbouw. Zijn interesses liggen bij functionele ontwerpen voor de mens, daarbij de omgeving en historie van een plek meenemen in de analyse en het integreren van biodiversiteit en klimaataspecten in het totale ontwerp.

Hij is met zijn stage begonnen in september 2021 en hij zal ons team een half jaar versterken.

Thomas Banas
Thomas Banasstagiair