Shanghai Zhonghe City Landschapsplanning

Suzhou creek is de naam van een belangrijke blauwe ader in Shanghai, deze rivier heeft het industriële tijdperk meegemaakt en wordt nu getransformeerd tot een levendig rivierpark in een metropole stad.

Een nieuw stadsdeel zal hier verrijzen, dichtbij het vliegveld Hongqiao en gekoppeld aan diverse commerciële zones van de stad. Dit gebied heeft de potentie om de (omliggende) high-end woongebieden en internationale headquarters te verbijzonderen en faciliteren. Eén van de belangrijkste thema’s is het ontwerp is het ontwikkelen van een low carbon nieuw stadsdeel.

Het belangrijkste hierbij is het bevorderen van langzaam verkeer, waarbij geen uitstoot voorkomt, zoals fietsen en wandelen. Dit betekent een goed en helder netwerk van paden. Daarnaast ontwerpen we groenzones die weinig onderhoud nodig hebben. Om lokaal voedsel mogelijk te maken, worden er diverse zones voor volkstuinen gecreëerd en zal duurzame energie geïntegreerd worden in de gebouwen en het park. Het allerbelangrijkste is grote groengebieden te creëren! Bomen, heesters, klimplanten, vaste planten en bloemenweides nemen CO2 op.

Lees meer

We hebben een groen blauw netwerk ontwikkeld, welke gebaseerd is op het bestaande watersysteem. Daar hebben wij vijf landschappelijke karakters aan gekoppeld, zodat de oevers en functies passen bij de omliggende gebieden. Voor de groenstructuur, hebben we een 3D groene stad principe voorgesteld, door middel van groene daken, groene bruggen, pocketparks, groene oeverzones en groene assen zal een totaal groen 3D netwerk ontstaan. Dit stadsdeel zal hierdoor een sterke blauw-groene identiteit krijgen.

In het tweede deel van de ontwerpopgave, hebben we het park aan de rivier verder ontworpen.

Langs de gehele Suzhou creek is dit het enige stedelijke gebied waar zich een groot groengebied bevindt. Dit vormt een mooi contrast met de naastgelegen drukke stad. Een belangrijk uitgangspunt is hoe we de oevers ontwerpen, hoe brengen we de bezoekers weer in contact met het water?

Natuurlijk vriendelijke oevers, maar ook een stadsstrand, pleinen en paden aan de rivier. En op de eilanden het zorgen voor een goede balans tussen de natuur en de mens. Combinaties van boomgroepen, bloemenweides en veel waterplanten zorgen voor de gewenste vergroening van het park.

Daarnaast zullen cultuur, kunst, sport- en recreatieve activiteiten in het park geïntegreerd worden. Dit zal gecentreerd zijn in het gebied waar het stadsdeel en de rivier elkaar ontmoeten. En de drie eilanden zullen komen. Samen met de watertuinen, een oude haven in het westen van het park en de commerciële zones zullen vijf bijzondere oeverzones dit gebied op de kaart gaan zetten. Een ware groene entree voor de wijk Zhonghe.

Project
Shanghai Zhonghe City Landschapsplanning

Jaar
2021

Opdrachtgever
Shanghai Putuo District Overheid

Oppervlakte
1.7 km2

Locatie
Shanghai, China