Romeins Museum de Thermen, Heerlen

Het badhuis de Thermen is als één van de oudste gebouwen van Nederland het Romeins verleden van Heerlen.

In de jaren ‘70 is het huidige museum ontstaan, bestaande uit een overkapping van het oude badhuis middels een ‘spaceframe’, dit een unieke stalen overspanning (zie link), met daarnaast een betonnen archieftoren. Het gebouw is momenteel toe aan vernieuwing. Het nieuwe museum en de buitenruimte moet het Romeins verleden toegankelijk en zichtbaar maken voor een breed publiek.

 

Het Romeins verleden in de ondergrond wordt zichtbaar gemaakt in het ontwerp, middels een uitwerking van de contouren van oude bebouwing, oude wegen en waterlopen in de verharding, alsook het verlengen van de huidige Spitsgracht. Regenwater kan hier van het gebouw in opgeslagen worden en op een natuurlijke manier in de grond infiltreren.

Door een verkleining van de voetprint van het totale gebouw ontstaat ruimte voor een groene inrichting rondom. Een groene stedelijke omgeving heeft meerdere voordelen, zoals het infiltreren van regenwater, meer biodiversiteit en schaduwrijke plekken in de zomer. Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe inrichting op maaiveld is het behoud van de waardevolle, beeldbepalende bomen rondom het gebouw. Daar worden een aantal nieuwe bomen aan toegevoegd in het nieuwe plan. Samen met de bestaande bomen dragen ze bij aan het groene karakter van de ruimte om en op het museum.

Read More

Karakteristiek zijn de bestaande hoogteverschillen in de buitenruimte. Om deze te benadrukken hebben we de buitenruimte uitgewerkt als een golvend, licht glooiend landschap. Een groene plint wordt gevormd door het optillen van de rand, die te gebruiken is als zitrand voor de bezoekers. De glooiingen leveren goede uitgangssituaties op voor de vegetatie. Kleine gradiëntverschillen geven al mooie verschillen in vegetaties of beplantingen en een wisselend zicht op deze beplanting. Het sortiment van de beplanting versterkt dit idee nog verder.

 

Het totale plan voor het nieuwe museum en de buitenruimte geeft Heerlen een aansprekende plek in de stad met een rijk Romeinse historie. De oude en nieuwe lagen in het plan versterken elkaar en maken dit plan uniek.

Project
Romeins Museum de Thermen, Heerlen

Jaar
2021-2022

Opdrachtgever
Gemeente Heerlen

Samenwerking
Kraaiivanger and TomDavid architects, IMd raadgevende ingenieurs, Nelissen engineering firm.

Oppervlakte
4.200 m2

Locatie
Heerlen, Nederland

.