Revitaliseringsplan Floriadeterrein 2002

De gemeente Haarlemmermeer heeft ons gevraagd  om een revitaliseringsplan te maken voor het voormalige Floriadeterrein, waarvan we in 2002 het masterplan ontworpen hebben.

Het Floriadeterrein 2002 bestaat uit drie deelgebieden:

Expo Haarlemmermeer

Parkdeel gerealiseerd in 2002, dat gedomineerd wordt door een tentoonstellingsruimte van 27.800 m² met een door zonnecellen bedekt glazen dak.

Aan beide zijden van een autovrije groene as, die samen met de coupure van de Geniedijk en de top van Big Spotters Hill een zichtas vormen, zijn grote parkeerterreinen gesitueerd. Na het kruisen van de Zuidtangent (een autovrije busbaan), die hier tevens een halteplaats heeft, bereikt de bezoeker via een breed gebogen pad de doorsnijding van de Geniedijk en hiermee ook het volgende parkdeel.

Lees meer

Big Spotters Hill en eilanden

Eveneens in 2002 aangelegd strak architectonisch vormgegeven parkdeel.

De geometrische structuur wordt doorsneden door een gebogen hoofdpad, de promenade, dat het eigentijds vormgegeven parkdeel Expo Haarlemmermeer via Big Spotters Hill met het romantisch ingerichte Haarlemmermeersebos verbindt. Big Spotters Hill, een markante uitzichtsheuvel, is  een piramide van gras met een grondvlak van 230 x 230 m en een hoogte van 40 m.  Bovenop de heuvel  Het uitzichtspunt is zowel via een trap als een hellingbaan bereikbaar . Vanaf de top is een patroon  van vierkante eilanden zichtbaar, waaromheen hagen van 60 x 60 m grote grasruimten vormen. Het in diverse hagen uitgevoerde Floriadelogo is vanaf hier goed te herkennen. Via een terraduct over de Drie Merenweg, Zuidtangent en IJtocht bereikt men het volgende parkdeel.

Haarlemmermeersebos

Het begin jaren 70 aangelegde recreatiegebied rond een 25 m diepe zandwinplas, waarvan het noordelijke deel tot het Floriadeterrein behoorde.

De golvende vormen, hoogteverschillen, doorkijkjes, bosschages en de centrale waterpartij roepen de sfeer op van een romantisch landschapspark. Beschutte valleien zijn aangelegd en de diversiteit van de beplanting is vergroot.

Dit meer dan 40 jaar oude park biedt beschutting en een prachtig groen decor voor diverse bijzondere tuinen zoals een vaste plantentuin, watertuin, rosarium en emotietuinen.

Vanaf diverse groene bastions heeft men een verassend uitzicht over het park en het meer.

De zuidwestelijke oever, een schakeling van ovale grasruimten, ademt dankzij grote water- en moerascypressen nog steeds een exotische sfeer.

In een markant gebouw (het voormalige Haarlemmermeerse paviljoen), dat als het ware opstijgt aan de noordwestelijke oever van de plas, bevindt zich een restaurant. Via een

corridor van stromend water bereikt de bezoeker het dek van dit futuristische gebouw.

Hiervandaan kan men genieten van een prachtig uitzicht over het meer met zijn afwisseling van natuurlijke en met enorme natuursteenblokken strak vormgegeven oevers. Nabij het restaurant is in het park een parkeerplaats gesitueerd. Buiten het park, tussen IJtocht en tweede IJtocht, is er nog een parkeerterrein dat ook geschikt is voor campers en gebruikt wordt bij grote evenementen.

Plan

Dit laatste deelgebied hebben we verder uitgewerk. Een belangrijke beheermaatregel voor het Haarlemmermeersebos is het uitdunnen van het meer dan veertig jaar oude populierenbestand (voornamelijk wijkers)  terwijl elders weer duurzame bomen aangeplant worden. Niet in alle vakken tegelijk, maar over een periode van ruim 10 jaar gespreid.

Als onderdeel van de herstelwerkzaamheden wordt de routing tussen het Floriadeterrein en het aansluitende zuidwestelijke deel van het Haarlemmermeersebos beduidend verbeterd.

Een andere maatregel daartoe is het terugbrengen van het zicht op het meer, vooral vanaf de diverse ingangen.

Van de volgende bijzondere onderdelen hebben we  nieuwe inrichtingsplannen gemaakt en deze zijn inmiddels uitgevoerd:

  • Bijzondere Bolgewassen Vallei
  • Emotietuinen
  • Vaste plantentuin en waterplantentuin
  • Rosarium

Het plan voor de voormalige Japanse tuin is voltooid; de uitvoering staat gepland voor 2020.

Door alle voorgestelde maatregelen zal het Floriadeterrein een aantrekkelijk gebied blijven vormen voor de recreant, terwijl tegelijkertijd de natuurwaarden toenemen.

Project
Revitaliseringsplan Floriadeterrein 2002

Jaar
2016-2020

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Oppervlakte
64 ha exclusief parkeerterreinen

Locatie
Haarlemmermeer, Nederland