Qingpu new city green ring

Qingpu district, één van de vijf nieuwe steden in Shanghai, is gelegen aan het westelijke einde van de stedelijke as van Shanghai en is een belangrijke poort voor Shanghai die uitkijkt op de Yangtze River Delta. Een groene en duurzame ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt van dit project.

De verweving van het watersysteem en het agrarische erfgoed vormt de historische landschapsstructuur van Qingpu. Dit is een uniek systeem van de ontwikkeling van traditionele kringlooplandbouw activiteiten in Qingpu. De dorpen zijn gebouwd langs het water, en de bewoners werken voornamelijk in de landbouw en kweken vissen, waardoor de kenmerken van water, dijken, velden, visvijvers en dorpen ontstaan. Dit was een cultureel zeer belangrijk systeem van kanalen, dijken en een circulair systeem, wat resulteerde in één van de meest efficiënte organische landbouwprincipes van 4000 jaar geleden. Het eerste dorp in de regio Shanghai was hier gepositioneerd.

Read More

Door de economische ontwikkeling van de stad is de kleinschalige diverse landbouwgrond geleidelijk veranderd in een grootschalig landbouwgebied. De oppervlakte water is ook afgenomen met alle gevolgen van dien met betrekking tot wateropslag en infiltratie. Daarnaast heeft een groot industrieel gebied geleidelijk de oorspronkelijke landelijke bebouwing vervangen. De historische en culturele kenmerken én dus identiteit van Qingpu staan onder druk Qingpu is op meerdere vlekken een bron van Shanghai, dus het beschermen van de historische structuur van Qingpu is waardevol voor de bescherming van de cultuur van Shanghai en kan toerisme aantrekken.

Wij hebben zes ontwerpstrategieën voorgesteld: waterbeheer, organische landbouw, natuurlijke oevers, een bosstrategie, revitalisatie van de dorpen en de toegankelijkheid om Qingpu’s te vergroenen, waar ecologie en industrie geïntegreerd worden, en cultuur en natuur worden beschermd en doorgegeven. Op deze manier is het gewaarborgd dat dit poëtische landschap deels behouden blijft en geïntegreerd wordt met nieuwe functies zoals natuurgebied, groene bufferzone, recreatiegebied, infiltratiezone, waterzuiveringsgebied en ecologische landbouw, zodat de structuur van het oorspronkelijke landschap bewaard blijft.

Project
Qingpu new city green ring

Jaar
2022

Opdrachtgever
Qingpu District People’s Government, Shanghai Municipal Planning and Natural Resources Bureau, Shanghai Municipal Greening and City Appearance Administration Bureau

Samenwerking
BDAW

Oppervlakte
65.27km2

Locatie
Shanghai, China