Projecten

Bij de inrichting van het landschap en de openbare ruimte staan voor ons de al aanwezige kwaliteiten voorop: hoe kan een bestaande situatie, zoals al aanwezige bomen en overige beplanting, ingepast worden in een nieuw plan? Kan de lokale cultuur en de omliggende omgeving invloed hebben op het ontwerp, zodat het plan gedragen wordt door zowel opdrachtgever als gebruikers. De leefomgeving wordt vormgegeven door zowel de wensen en behoeftes van gebruikers als de natuur centraal te stellen. Dit inspireert ons bureau om te komen tot realistische, relevante en duurzame oplossingen, waarbij het draait om leefbaarheid, functionaliteit en esthetische waarde.

Door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in (tuinbouw-) tentoonstellingen zoals Floriades en internationale Expo’s. De laatste jaren is het platteland een ander belangrijk thema voor ons bureau geworden. Om het zoeken in de projecten op deze website makkelijker te maken, zijn deze onderverdeeld in een viertal thema’s: Groene Stad, parken en tuinen, tentoonstellingen en plattelandsvernieuwing.