Platteland

Zowel in Nederland als daarbuiten is er sprake van grote veranderingen in de dorpen, het agrarisch gebied en in de natuur. Dorpen ontvolken, boeren beëindigen hun bedrijf, landbouwgronden raken uitgeput of overbemest, er is sprake van extreme droogte en/of excessieve neerslag. Voedselveiligheid en stikstofproblematiek zijn grote thema’s. Hoe kunnen we door een geïntegreerd ontwerp met kringlooplandbouw nieuwe kansen bieden voor het bestaande (cultuur-) landschap, de landbouw, natuur en recreatie en voor de mensen die er wonen en werken.