Parken en Tuinen

Als landschapsarchitecten willen we graag de (groene) leefomgeving in steden en dorpen ontwerpen, zowel openbaar als privé. Soms zijn de gebruikers helder in hun wensen, maar we vinden het ook een uitdaging om naar het geheel te kijken en alle aspecten mee te nemen en daarmee tot een integraal en uniek plan te komen. We hebben geen eenduidige stijl, omdat we de bestaande situatie altijd bewust voorop stellen en de wensen en eisen van de opdrachtgever. We vinden het belangrijk dat het nieuwe plan zo goed mogelijk wordt ingepast in zijn omgeving en dat de gebruikers op een logische manier hun weg kunnen vinden in het project. Door het toepassen van veel groen in onze parken en tuinen, ontwikkelen we een aangename omgeving voor mens en natuur.