Ontwerp Nederlandse inzending, Expo 2016 Antalya

De Expo in de Turkse stad Antalya werd tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2016 gehouden. Het was een AIPH A1 tentoonstelling en de 20ste tuinbouwtentoonstelling die door het Bureau International des Expositions werd erkend. Wij waren door de Nederlandse overheid gevraagd om het concept, ontwerp en detaillering van de Nederlandse inzending op deze tentoonstelling te maken.

We hebben ons laten inspireren door de vloeiende lijnen van de Nederlandse stadsparken, zoals het Vondelpark. Licht gebogen paden creëerden een afwisselend beeld door de tuin met een natuurlijke mix van planten. Een verbreding van de paden vormden een centraal pleintje dat omringd werd door banken. Op dit plein stonden Nederlandse tulpenstoelen.

Een strak element in de vorm van een plein met een kasconstructie stond in mooi contrast tot de gebogen lijnen. In deze kasconstructie was een tijdelijke tentoonstelling te zien waarin de tulp centraal stond, refererend aan het feit dat de eerste tulp in Nederland uit Turkije werd geïmporteerd. In de tentoonstelling  werd de evolutie van deze ‘oertulp’ in beeld gebracht.

Inmiddels is het expoterrein een park geworden voor omwonenden en toeristen.

Project
Ontwerp Nederlandse inzending, Expo 2016 Antalya

Jaar
2015/2016

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken

Oppervlakte
1200 m²

Locatie
Antalya, Turkije