Stedenbouwkundig plan ’s Heerenloo Noordwijkerduin

Het opstellen van een stedenbouwkundig en landschapsplan voor de herinrichting van de Willem van den Bergh Zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in Noordwijk.

Noordwijkerduin ligt in de kuststreek bij Noordwijk, direct aan de binnenduinrand. De opgave voor het gebied is het herstructuren van het terrein tot een bijzondere woonomgeving,  geschikt voor mensen met én zonder een beperking – omgekeerde integratie. Belangrijk in  de visie is om het gebied vrij te maken van overbodige bebouwing, het landschap te versterken en de nieuwe bebouwing terughoudend in te passen in het landschap.

De deels gefragmenteerde  groen- en waterstructuur wordt versterkt tot een samenhangende bosstructuur, met als uitgangspunt de historische ondergrond. In het totale gebied worden enkele delen blijvend vrijgehouden van bebouwing en ingericht als ‘greens’: meer open groene plekken, welke gekoppeld zijn aan de fiets- en wandelroutes in het gebied. . Hiermee wordt een groenrijke, natuurlijke omgeving ontwikkeld voor de verschillende gebruikers en vormt een verbindend sociaal element. Een belangrijkste verandering in de verkeersafwikkeling  is, dat de wegenstructuur een erffunctie krijgt. Voetgangers hebben altijd voorrang en er dient stapvoets gereden te worden. Het straatprofiel wordt ontwikkeld zonder trottoirs.

Lees meer

Om de kwaliteit van het landschap maximaal te ervaren is het bouwoppervlakte maximaal op 10% van de terreinoppervlakte vastgesteld. Uitgangspunt is een compacte en heldere verkavelingsstructuur, bestaande uit een 5-tal gebouwtypes: boshuizen, hofjes, laanwoningen, parkwoningen, en de Brink. Deze laatste vormt het nieuwe centrum en komt centraal in het plangebied.

Project
Stedenbouwkundig plan ’s Heerenloo Noordwijkerduin

Jaar
2004-2008

Opdrachtgever
’s Heeren Loo Zorggroep

Samenwerking
Claus en Kaan architecten

Oppervlakte
54 ha

Locatie
Noordwijk, Nederland