Main Axis Hunnan, Shenyang

Hunnan Axis is het 4 km lange centraal gelegen stadspark in een nieuwe stadsuitbreiding van Shenyang. Deze uitbreiding ligt ten zuiden van het oude Shenyang, dicht bij het vliegveld. Het grotere park (300 m breed en 4 km lang) loopt van noord naar zuid en verbindt de as van Hunnan met de as van de Verboden Stad. In het centrum van dit park wordt het nieuwe stadhuis gebouwd. Ten noorden van het stadhuis domineren heuvels en bossen, in het zuiden is water het belangrijkste onderdeel in het plan. Water is tevens het verbindende element in het park en is in elk deel op een andere manier vormgegeven: als waterbron, kanaal, bijzondere waterval of enorme vijver met eilanden.

Een reeks van bergen die subtiel in hoogte verschillen bepalen het beeld in het noordelijk deel van het park. De taluds zijn afwisselend dicht beplant of open grasvelden. Het waterelement begint als bron bovenop de hoogste berg. Het water stroomt langzaam naar beneden tussen de bergen door, over verschillende trappen naar een breder kanaal, en eindigt in dit noordelijke deel bij het stadhuis.

Lees meer

Voor het zuidelijk deel van het park zijn pleinen met veel waterelementen en grote fonteinen ontworpen . Op het kruispunt met het oost-west georiënteerde park ligt een grote  vijver met een fijnmazig netwerk van stalen vlonders boven het wateroppervlak. Het park eindigt in een fantastisch meer, met rechthoekige (schier) eilanden waarop de recreanten kunnen rusten in de schaduw van de vele bomen die zijn aangeplant.

Project
Main Axis Hunnan, Shenyang

Jaar
2011-2013

Opdrachtgever
Overheid Shenyang

Samenwerking
Atelier Loos van Vliet, Urhahn Urban Design, Roodbeen Architectuur bv, Landscape Institute Shenyang

Oppervlakte
130 ha

Locatie
Shenyang, China