Landschapspark Heqing

Uit een voorselectie van drie bureaus (HASSEL, Bilden en NITA/Niek Roozen bv), werd ons team gekozen om het ontwerp te maken voor dit nieuwe landelijke park van 34,3 km2. Onze projectgebied is een belangrijk onderdeel van de nieuw aan te leggen ecologische groene gordel rond de stad.

Shanghai heeft onlangs zeven landschapsparken gerealiseerd. Het Landschapspark Heqing is het grootste en de enige in het district Pudong. Als onderdeel van de groene corridor zal het Heqing Landschapspark fungeren als ‘groene long voor de stad’. Het park vormt het kerngebied voor een meer ecologische Pudong. Het nieuwe bos- en waterrijke gebied verbindt het landbouwgebied met de grootschalige recreatieve kustzone.

Het programma is gekoppeld aan de landschappelijke zones. Grote recreatieve activiteiten bevinden zich in de kustzone grenzend aan de zee. Het aangrenzende merengebied bestaat uit meer natuurlijk bos en rietlanden, met eco-resorts en watersport. Het vormt een overgangszone tussen de zee en de landbouw in het binnenland.

In de agrarische zone kunnen bezoekers kennismaken met zowel de moderne landbouw en technologie, als met de traditionele landbouw. De verschillende functies staan met elkaar in verbinding door een uitgebreide waterstructuur van kanalen, meren en natuurlijke beekjes.

Lees meer

Een slim gefaseerd watersysteem zuivert het agrarische water voordat het in de ecologische zone stroomt, helpt om het regenwaterafvoer te reguleren en zorgt in combinatie met  ‘sponge city’ maatregelen voor een duurzaam regenwater beheer.

Project
Landschapspark Heqing

Jaar
2016

Client
Shanghai Pudong distrct government

Samenwerking
Allynita

Prijs
Eerste prijs

Oppervlakte
34.3 km²

Locatie
Shanghai pudong, China