Landschapspark Hof van Cranendonck

Tussen de dorpskernen Soerendonk, Budel en Maarheeze ligt het gebied Hof van Cranendonck, een kleinschalig en cultuurhistorisch waardevol landschap, onderdeel van het landschap ‘Baronie Cranendonck’. Het gebied kenmerkt zich door de loop van de Buulder Aa, boscomplexen en  kleinschalige landschappelijke elementen. Er is een samenhang tussen landbouw, natuur en cultuur. De aanwezigheid van het Kasteeltje Cranendonck en het voormalige kasteelterrein geven het gebied extra allure.

Het totale gebied is 64 ha groot. Aan de oostzijde vormt de Buulder Aa de begrenzing. Aan de zuidzijde vormt de van Sevenbornlaan de grens en in het westen de dorpsrand van Soerendonk en het bos van de Molenheide.

Met het thema ‘terug in de tijd’ werd door het Hof van Cranendonck een toeristisch recreatieve ontwikkeling gestart in een historische setting, waarin het rijke Brabantse verleden zichtbaar werd.

Lees meer

Dit thema vormde ook de inspiratie voor het herinrichten van het bestaande landschap waar het Hof van Cranendonck werd gerealiseerd. Het versterkte het verhaal van de locatie, de rijke historie van heren, ridders, graven en boeren.

Door terug te gaan in de tijd ontstond mede de mogelijkheid om twee sterke landschapstypen verder te ontwikkelen. De belevingswaarde van het landschap werd hierdoor versterkt. Ten eerste ontstond, door het aanleggen van een structuur van singels en houtwallen, het kleinschalige cultuurlandschap conform het begin van de 19e eeuw. Ten tweede werd door het herstel van het open beekdallandschap de natte natuur geïntensiveerd.

Project
Landschapspark Hof van Cranendonck

Jaar
2014

Opdrachtgever
Hof van Cranendonck

Samenwerking
Kragten

Oppervlakte
64 ha

Locatie
Soerendonck, Nederland