Landesgartenschau Kremsmünster

Niek Roozen bv was, samen met Bureau HOSPER Landschapsarchitectuur en Stedebouw en Goudappel Coffeng BV, geselecteerd voor de tweede ronde van de prijsvraag van de Landesgartenschau Kremsmünster 2017.

Het Oostenrijkse dorp is gelegen tussen twee heuvels, met een bestaand klooster en een slot, die als basis dienen voor de Landesgartenschau. Tijdelijke borders en vaste beplantingsstroken vormden de basis voor de tentoonstelling. Felgekleurde bloementapijten, bloemenmengsels in een boomgaard en natuurlijke plantenmengsels lieten de diversiteit van de tuinen zien.

Er waren twee hoofdonderdelen in het ontwerp, waarvan het eerste het gebied rondom het klooster en de bijbehorende tuinen is. Het klooster is opgezet in een  structuur met binnenhoven, een boomgaard en nutstuinen. De architectuur van de gebouwen en het toenmalige gebruik van de tuinen vormden de leidraad voor het ontwerp. De monniken gebruiken het gebied om zelfvoorzienend te zijn en de dorpelingen kunnen er lokale producten kopen. De eetbare tuinen werden een belangrijk onderdeel van het plan. De basis van het ontwerp was gebaseerd op de bestaande structuren en landschappelijke elementen. Door een duidelijke hoofdroute toe te voegen, simpele krachtige tuinen en diverse beplantingslagen werd het geheel herkenbaar en divers.

Lees meer

Het tweede gebied lag rondom het Slot. Dit Slot huisvestte een muziekvereniging. De wens van de opdrachtgever was dan ook om een amfitheater in dit ontwerp op te nemen, zodat de bezoekers van de Landesgartenschau en naderhand de inwoners van het dorp,  voorstellingen konden bijwonen. Ons ontwerp was geïnspireerd op de muziek: muzieknoten en muziektekens leggen de link ernaar. Een tapijt van verschillende vaste plantencombinaties en lokale inzendingen leverde een kleurrijk geheel.

Als laatste waren er twee kleinere deelgebieden: een rivieroever en het centrale marktplein als verbindingen tussen de twee hoofdonderdelen. In het ontwerp was de verdwenen oude schans langs de rivieroever opgenomen als grondlichaam, dat samen met de natuurlijke oever spelaanleidingen  vormde voor de bezoekende kinderen. Door bij het marktplein een weg te verwijderen ontstond er een meer besloten pleinomgeving bij de verschillende restaurantjes en cafeetjes. Door toepassing van een herkenbare route en beplantingsstijl vormden de vier deelgebieden een totaalontwerp.

De jury had veel lof voor het ontwerp voor het Slot en het beplantingsvoorstel. Daarnaast was er bijzondere waardering voor de oplossing van de markt, als link tussen de verschillende deelgebieden en als zelfstandige verblijfsplek.

Project
Landesgartenschau Kremsmünster

Jaar
2015

Opdrachtgever
Landesgartenschau 2017 GmbH

Oppervlakte
22 ha

Locatie
Kremsmünster, Oostenrijk