Laatste dag van Luc Lefèvre


2021-01-28

Luc zal binnenkort officieel met pensioen gaan. Hij heeft meer dan 35 jaar voor ons bureau gewerkt als ontwerper en technisch adviseur. Luc heeft Niek Roozen, de oprichter van het bureau ontmoet tijdens de Floriade 1982 en is daarna als één van de eersten bij ons komen werken. Hij heeft veel bijgedragen aan zowel nationale – als internationale tentoonstellingen en expo’s.

Naast technisch advies, zorgde Luc ook voor veel energie en humor binnen het bureau. We zullen de traditie missen dat Luc jaarlijks Belgische bonbons met Nieuwjaar meebracht. Vandaag is zijn laatste dag op het bureau, we hebben dit online gevierd met huisgemaakte lekkernijen. Als het virus het weer toelaat, willen we uiteraard dit bijzondere moment nog eens in het écht overdoen.