Kasteeltuinen Arcen

In 1988 werd het themapark bij het kasteel te Arcen gerealiseerd volgens masterplan, ontwerp, en beplantingsplannen van ons bureau.

In 2013 kreeg Niek Roozen het verzoek om te adviseren bij  herstelwerkzaamheden van Kasteeltuinen Arcen. Het meer dan 25 jaar oude tuinenpark werd zoveel mogelijk gerenoveerd op basis van het oorspronkelijke ontwerp van Niek Roozen bv uit 1988.

De Kasteeltuinen Arcen opende op 5 April 2014 opnieuw haar deuren en vormen een veelzijdige inspiratiebron voor de bezoeker. Uit‘ Kasteeltuinen Arcen, een visie op de toekomst’ van Stichting Limburgs Landschap, mei 2013: “Stichting het Limburgs Landschap heeft in december 2012, bijna 25 jaar na aanleg van de tuinen, de exploitatie van Kasteeltuinen Arcen in eigen beheer genomen. Het doel van het Limburgs Landschap is de duurzame instandhouding van het kasteel met park te kunnen borgen, en tevens de toegankelijkheid voor het publiek te garanderen. Zij heeft daarbij behoefte aan een strategische visie op de tuinen.

Stichting het Limburgs Landschap heeft Landgoed Arcen met de opstallen verworven in 1976. In de jaren tachtig zijn de ideeën uitgewerkt voor een bijzonder Rosarium waar de mooiste en nieuwste rozen uit de regionale sierteelt konden worden geëtaleerd. Deze plannen kwamen voort uit een initiatief uit de streek zelf, om de regionale sierteelt en in het bijzonder de rozenteelt, een aantrekkelijk decor te geven in de vorm van een kijk- en wandelpark (Roospromotion). Uit de locaties in Noord-Limburg die het meest kansrijk waren, werd Kasteel Arcen geselecteerd. Vanuit dit idee is het bredere concept van de Kasteeltuinen Arcen ontstaan. Het idee van het Rosarium werd uitgebreid tot een permanente tuinen- en plantenexpositie die min of meer geïnspireerd werd op de Floriade, de tuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. Voor het ontwerp tekende Niek Roozen, de latere hoofdontwerper van de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer. Bij de ontwikkeling werd ook de restauratie van kasteel en bijgebouwen een onderdeel van het plan. Het kasteel kreeg naast een horecafunctie ook een tentoonstellingsfunctie. Op 31 mei 1988 zijn de kasteeltuinen feestelijk voor het publiek geopend door prins Bernard.

Lees meer

Na de opening in 1988 heeft de Kasteeltuinen vele jaren met grote successen en bloeiende bezoekersaantallen gekend. Het hoogtepunt lag in het begin van de jaren negentig, met een maximum bezoekersaantal van 300.000 per jaar. In de loop van de 24 jaar openstelling hebben meer dan drie miljoen mensen het park bezocht.

In de loop der jaren is gewerkt met erfpachtconstructies waarbij elkaar opvolgende exploitanten de verantwoordelijkheid droegen voor het dagelijks beheer, de exploitatie en de horeca. In 2012 is een eind aan deze constructie gekomen. Het bestuur van Stichting het Limburgs Landschap heeft besloten de exploitatie van het complex voorlopig zelf ter hand te nemen. Er is besloten de openstelling van de kasteeltuinen via twee sporen te benaderen: een operationeel spoor voor de openstelling in 2013 en het ontwikkelen van een strategisch spoor voor de verdere toekomst. Het  jaar 2013 wordt beschouwd als een overgangsjaar, waarin de exploitatie gericht is op herstel van de kwaliteit van de tuinen met kasteel en herstel van het bezoekersaantal.

Iedere winterperiode wordt gebruikt om het park te verbeteren. Zo ondergaat in 2020 de water- en beeldentuin een metamorfose.

De bloemenpracht en de sfeer van de tuinen is en blijft het belangrijkste thema. Het is de ziel van het park. De kasteeltuinen zijn toptuinen van een hoge kwaliteit, met een levende expositie van het beste kweek- en uitgangsmateriaal. Zo zijn ze in de jaren tachtig ontworpen en aangelegd, en zo zijn zullen ze in de toekomst de bezoeker blijven boeien.

Project
Kasteeltuinen Arcen

Jaar
2014

Opdrachtgever
St. Het Limburgs Landschap

Oppervlakte
32 ha

Locatie
Arcen, Nederland