Hun Rivier, Shenyang

De Hun rivier vormde decennia lang de zuidelijke rand van de stad Shenyang  maar door de stadsuitbreidingen van de afgelopen jaren  is het  een belangrijke recreatieve zone midden in de stad geworden. Het stadsbestuur is zich bewust van het potentieel van dit gebied als groene long voor de stad en heeft besloten om de aangrenzende gronden te ontwikkelen als parkruimte in plaats van woningbouw of industrie. Het 9 km lange groengebied op de noordelijke oever en de 4,5 km park op de zuidoever zullen worden getransformeerd in een lineaire recreatieve zone met natuur en sportfaciliteiten voor alle bewoners en bezoekers van Shenyang.

Tijdens het ontwerpproces voor de oevers van de Hun River is ernaar gestreefd zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. Bovendien biedt het parkontwerp ruimte voor recreatie en sport en een uitgebreid padennetwerk voor fietsers en voetgangers. Het park varieert in breedte van 300 m tot 700m, waardoor er ook ruimte is voor speciale functies, zoals tuinen, boulevards, havens en een restaurant / wellness strip. De ontwerpen voor een bruidstuin, rotstuin, bloembollentuin  en watertuin vergroten allemaal de allure van het park. Het beplantingsplan voor het lange smalle rivierfront transformeert van zeer kunstmatige en gecultiveerde vorm-, structuur- en plantkeuzes nabij het centrum van de stad naar meer natuurlijk en los aan het oostelijke uiteinde. Bomen en planten zijn zorgvuldig gekozen op basis van het lokale klimaat, de beschikbaarheid van soorten en het karakter van de bijzondere tuinen.

Project
Hun Rivier, Shenyang

Jaar
2011-2012

Opdrachtgever
Overheid Shenyang

Samenwerking
Atelier Loos van Vliet, Landscape Institute Shenyang

Prijs
Eerste prijs

Oppervlakte
246 ha

Locatie
Shenyang, China