Groene Stad

Tijdens de Floriade 2002 introduceerden we samen met Plant Publicity Holland (PPH) de ‘Groene Stad Filosofie’: een groene strategie voor stadsontwikkeling. Hierin wordt wetenschappelijk onderbouwd hoe groen kan bijdragen aan een betere stad. In 2011 hebben we hier in opdracht van PPH, Ministerie EL&I en de AIPH, met de publicatie ‘Green City Guidelines’ een gevolg aan kunnen geven. In samenwerking met Wageningen University & Research  en andere betrokkenen schreven we dit boek over de waarde van groen op alle schaalniveaus. Groen kan lucht en water zuiveren, de biodiversiteit verhogen, water vasthouden, maar ook ziekenhuisbezoeken verkorten en sociale activiteiten bevorderen. Kortom, groen is waardevol op vele vlakken.

Deze strategie is uiteraard voortdurend in ontwikkeling, daarom wordt per project gekeken hoe groen een positieve bijdrage kan vormen voor het plan en welk type groen zich daar het beste voor leent. Momenteel werken we aan het ‘Groene Stad Arboretum’, onderdeel van Floriade 2022, in opdracht van de gemeente Almere. Hiervoor is een beplantingslijst opgesteld waarbij van veel plantensoorten die in Almere kunnen groeien de bijdrage aan de Groene Stad omschreven wordt. Dit naslagwerk kan uiteindelijk verspreid en aangevuld worden voor andere landschapstypen en omstandigheden.