Green Valley EXPO Park, Changzhou

Green Valley Park is een expositiepark over duurzaamheid. Het integrale parkontwerp demonstreert vele aspecten van duurzaamheid op verschillende schaalniveaus zoals het gebruik en de zuivering van water, het opwekken van wind- en zonne-energie maar ook luchtfiltering door het gebruik van groen.

Al deze facetten worden hier in een moderne parkomgeving tentoongesteld.

Het plan bestaat uit drie hoofdgebieden. Het ‘Profit’-gebied heeft een stedelijk karakter met paviljoens die innovatieve stedelijke duurzame oplossingen demonstreren. ‘People’ heeft een parkachtig karakter. Hier kunnen de bezoekers kennis opdoen over duurzaamheid en deze met hun zintuigen beleven. ‘Planet’  reflecteert aan het natuurlijke karakter van de omgeving.

Project
Green Valley EXPO Park, Changzhou

Jaar
2013-2014

Opdrachtgever
City of Changzhou

Samenwerking
Atelier Loos van Vliet, NITA Nanjing

Oppervlakte
15 ha

Locatie
Changzhou, China