Gouden rand Hierdense Enk

Er zijn grote veranderingen gaande in het gebied van de Hierdense Enk. Wat eerst woeste gronden waren, werden deels meer gecultiveerde gebieden. Hierbij was de Enk een gebied wat van oudsher meer dicht was met hoge randbeplantingen, om de dieren op de wegen langs de akkers te leiden naar de verderop gelegen graslanden.

Kenmerkend voor het gebied is de mozaïekvormige kavelstructuur met bochtige wegen die veranderende zichtlijnen geven als men het gebied bezoekt. De Hierdense Enk bestaat uit twee delen: de Lage Enk in het oosten en de Hoge Enk in het westen. Tezamen een prachtig uitloopgebied voor bewoners uit Harderwijk, Hierden en omgeving. Deze kwaliteiten willen we graag benadrukken met ons landschapsplan.

Lees meer

De randen van de Enk transformeren uiteraard ook. Er wordt meer gebouwd en de vraag is dan ook: hoe kunnen we de kwaliteiten van het buitengebied waarborgen?

Hoe kan de Enk weer een meerwaarde zijn voor de gebruikers en bezoekers van dit landschap? Naast de recreatieve behoefte van de mens, is de biodiversiteit ook in het geding. In het gebied zijn singels en kleine bosjes steeds meer verdwenen. De akkers en de graslanden komen daarbij nu vaak tot bijna aan de weg. In ons voorstel zal een nieuw netwerk van diverse beplantingen een habitat vormen voor diverse diersoorten, waardoor de nieuwe randbeplantingen andere dieren langs de akkers zullen leiden. Dit netwerk zal daarnaast een recreatief netwerk kunnen vormen, waardoor bewoners en bezoekers ook kunnen recreëren in dit bijzondere gebied.

Agrarische bedrijven stoppen met hun bedrijf en hebben de wens om oude stallen te slopen. In ruil hiervoor kan een deel van de volume worden gebruikt voor de bouw van één of meerdere woningen, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat het landschap er door versterkt wordt. Daarbij speelt de vraag of de mogelijke planvorming ook echt een verbetering van het landschap oplevert. Verschillende woningen in plaats van stallen kunnen het karakter van het gebied ook verzwakken en rommelig maken. Daarbij speelt het toevoegen van beplanting op en langs de erven een belangrijke rol. Dit zal zorgvuldig moeten gebeuren zodat het de landschappelijke structuur versterkt.

Voor de zuidrand van de Enk hebben we in detail een visie gemaakt. Gebaseerd op de bestaande situatie, stellen we een half-open landschap voor, waarbij bloeiende bomen en later herfstkleuren een bijzondere, gouden rand zullen vormen. De vormen van de kavels worden hiermee aangezet en door een juiste afwisseling van gebouwen, bosschages en lanen, zal de rafelige rand van de Enk versterkt worden. Hierdoor ontstaan er verschillende perspectieven op de rand vanuit de Enk, maar zal ook omgekeerd de relatie tussen het bos en de Enk meer geleding krijgen en interessant zijn om te bezoeken.

Project
Gouden rand Hierdense Enk

Jaar
2021

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Oppervlakte
230 hectare

Locatie
Hierden, Harderwijk