Gershwin Cluster I, Amsterdam

Uitwerking beeldkwaliteitsplan en ontwerp voor de patio’s, daktuinen, terrassen en atriums van Gershwin, cluster I, een gemengd gebied van wonen en werken in het centrum van de Zuidas, de komende decennia de meest ambitieuze bouwlocatie van Amsterdam.

Het verkavelingsplan bestaat uit zes gebouwen. Elk gebouw wordt door een andere architect ontworpen en heeft dus een eigen vorm en karakter. Het complex wordt gebouwd op een grote parkeergarage. Tussen de gebouwen door loopt de Gershwinlaan met haaks hierop een tweetal zijstraten. Deze lanen, die als grensgebied tussen de gebouwen lopen, worden als dak- of patiotuin ingericht.

Bij de architectuur van de gebouwen wordt rekening gehouden met het integreren van groene tuinen. Deze tuinen bevinden zich altijd op daken, soms op maaiveld, maar meestal op een hogere verdieping. Per situatie zijn er verschillen in gebruik, belasting, constructiehoogtes, waterafvoer, maar ook in binnen of buiten. Deze verschillen hebben een groenstructuur tot gevolg met een zevental groentypen.

Lees meer

Het eerste deel van het plan geeft de uitgangssituatie en de beeldkwaliteit aan voor de verschillende tuinen,  uitgewerkt per groentype. Aansluitend wordt per gebouw een uitwerking gegeven voor de verschillende groentypen met de specifieke eisen die gesteld worden aan de omstandigheden. Als laatste wordt  het programma van eisen beschreven, toegespitst op een intensieve daktuininrichting. Door middel van referentiefoto’s en principe-doorsneden wordt dit voorstel verduidelijkt.

Het doel van dit plan is het vastleggen van de beeldkwaliteit voor de `buitenruimte`. De bijbehorende bouwkundige en tuintechnische randvoorwaarden geven richtlijnen om de ambitie uit het stedenbouwkundig plan en de beoogde kwaliteit te verwezenlijken.

Project
Gershwin Cluster I, Amsterdam

Jaar 
2007-2011

Opdrachtgever
Zuidschans Beheer bv (consortium van Bouwfonds,  AM Wonen en Amvest)

Samenwerking
Copijn (besteksvoorbereidingen)

Oppervlakte
8.600 m²

Locatie
Zuidas, Nederland