Fort Uitermeer

Het inrichtingsvoorstel om Fort Uitermeer toeristisch-recreatief te her-ontwikkelen van ‘Stichting Uiteraard Uitermeer’ werd in 2006 uitgekozen door de Provincie Noord Holland. De initiatiefgroep bestaat uit 10 leden van de H3 roeiploeg van de Spieringen uit Weesp.  Niek Roozen (landschapsarchitect) en o.a. Andre Roosken (planoloog) maken deel uit van dit burgerinitiatief. Fort Uitermeer is het meest oostelijke fort in de Stelling van Amsterdam: een kring van forten, dijken en waterstaatswerken in een straal van ongeveer 20 kilometer rondom de stad Amsterdam. Deze verdedigingslinie is opgenomen op de  werelderfgoed lijst van UNESCO. Stichting Uiteraard Uitermeer geeft het Fort Uitermeer een recreatieve functie en een maximale publiekstoegankelijkheid waarbij met respect omgegaan wordt met de cultuurhistorische-, landschaps- en natuurwaarden.

Lees meer

Van 2006 tot heden werkt Niek Roozen samen met de stichtingsleden aan de realisatie van het herinrichtingsplan voor Fort Uitermeer. Inmiddels heeft  het restaurant Uit & Meer haar deuren voor het publiek geopend. Het restaurant is gevestigd op het westelijke deel van het forteiland, gelegen op een prachtige locatie aan de rivier de Vecht en voorzien van aanlegplaatsen voor boten. Op het oostelijke deel van het forteiland is een informatiecentrum ingericht in een van de oorspronkelijke gebouwen voor munitieopslag.

Project
Fort Uitermeer, Weesp

Jaar
2006- heden

Opdrachtgever
Stichting Uiteraard Uitermeer

Locatie
Weesp, Nederland