Floriade Almere 2022 – Growing Green Cities

Niek Roozen werkt als landschapsarchitect mee aan de ontwikkeling van het Floriadeplan 2022 Almere. In het masterplan van de Floriade, ontworpen door Winy Maas van MVRDV, staat het Groene Stad concept centraal. Niek Roozen is gevraagd om de Floriade BV te adviseren op het gebied van groen, waarbij zich vooral bezig zal houden met de realisatie van het Groene Stad Arboretum.

Intro

In 2022 opent de 7e Floriade van Nederland in Almere. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. De eerste officiële Floriade in Nederland werd in 1960 in Rotterdam georganiseerd. In 1910 vond echter voor het eerst al de Flora in Nederland plaats. Deze tuinbouwtentoonstelling in de Haarlemmerhout in Haarlem was de voorganger van de Floriade zoals we die nu kennen.

De eerstvolgende Floriade is in Almere bij het Weerwater. Het Weerwater is een meer in Almere Stad waar aan de oevers veel recreatie plaatsvindt. Dit gebied vormt het perfecte locatie voor het ontwerp van de Floriade, een tentoonstelling en tevens een stadsdeel waar gezondheid, duurzaamheid en dus groen zullen floreren. De Floriade wordt georganiseerd door de gemeente Almere in samenwerking met de Floriade Bv, de provincie Flevoland en de Nederlandse Tuinbouwraad.

Lees meer

De Floriade Almere 2022

De Floriade staat geheel in het teken van Growing Green Cities en wordt ontwikkelt als een ‘living lab’. Innovatie op het gebied van water, klimaat en energie staan centraal met een sterke nadruk op voedselvoorziening. Dit alles stemt uit hedendaagse vraagstukken rondom verstedelijking, een mondiaal feit wat ons dwingt om op een nieuwe manier groen in ons leven te brengen. De Floriade gaat deze uitdaging aan door een groene, gezonde en zelfvoorzienende stadswijk in zijn geheel op de kaart te zetten.

Zoals in het CHW-bestemmingsplan uit juli 2017 staat: “Almere moet een stad zijn die gezond voedsel, schone energie en zuiver water produceert, waar afval als bouwstof wordt hergebruikt en kringlopen gesloten zijn; een stad die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, met een rijkdom aan planten en dieren” . De Floriade symboliseert deze ontwikkeling. Langs het gehele terrein komt een brede boulevard te liggen wat onderdeel zal vormen van de wandel- en fietsroute ‘Rondje Weerwater’. Het terrein zelf krijgt de vorm van een carré, ofwel een raster, waar overheden, onderzoeksinstellingen bedrijven de ruimte krijgen om te experimenteren op het gebied van duurzame energie, gezondheid en stadslandbouw. Een belangrijk onderdeel binnen dit gebied wordt het Groene Stad Arboretum: een verzameling van ongeveer 3000 soorten bomen en planten die bijdragen aan een gezondere en groene stad.

Niek Roozen Landscape

Al vier keer eerder was Niek betrokken bij de Floriade. In 2002 was Niek Roozen de hoofdarchitect van de wereldtuinbouwtentoonstelling in Haarlemmermeer. In dit recreatiegebied is najaar 2016 onder leiding van Niek Roozen bv de revitalisatie van het terrein van start gegaan. Tevens wordt op dit terrein al jarenlang het wereldberoemde dancefestival Mysteryland georganiseerd, waarvoor de natuurlijke omgeving de perfecte setting vormt voor de thematiek van dit festival.

Op 2 maart vond de succesvolle kick-off van de Floriade Almere plaats, waar Niek samen met Floriade BV, stichting De Groene Stad en bureaus MVRDV en Bloc de plannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling aan de Nederlandse sierteelt presenteerde. In april 2022 zal de Floriade officieel openen voor bezoekers.

Websites

klik https://floriade.almere.nl/ voor de officiële website van de Floriade Almere 2022

klik https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/144872/almere-landschapsplannen-voor-de-floriade-gepresenteerd?dossier=130 voor een reportage op Omroep Flevoland waarin de plannen voor de Floriade worden gepresenteerd

Project
Floriade Almere 2022 – Growing Green Cities

Jaar
2016-2022

Opdrachtgever
Gemeente Almere

Samenwerking
Masterplan:MVRDV, Bloc, Northernlight and Almere city council

Planten: Jaap Smit en Jacqueline van der Kloet

Oppervlakte
60 ha

Locatie
Almere, Nederland