Floriade Almere 2022 – Growing Green Cities

Niek Roozen heeft meegewerkt als landschapsarchitect aan de ontwikkeling van het Expo Floriadeplan Amsterdam – Almere 2022. In het masterplan van de Floriade, ontworpen door Winy Maas van MVRDV, staat het Groene Stad concept centraal. Niek Roozen is gevraagd om de Floriade BV te adviseren op het gebied van groen, de realisatie van het Groene Stad Arboretum is daar een belangrijk onderdeel van. Elke boom en plant in het Groene Stad Arboretum draagt bij aan minstens één van de vier hoofdthema’s van de Floriade; Greening the City, Feeding the City, Healthying the City and Energising the City. Ook het masterplan bloembollen met de WOW zone is hierbij essentieel voor de beleving van de bezoekers en draagt bij aan de biodiversiteit over het gehele terrein (ism Jacqueline van der Kloet).

Naast dit groene raamwerk hebben we diverse groenonderdelen van de Floriade ontworpen, zoals de Footprint (naar het idee van Klokhuis), de Classics & Future voorbeeldbeplantingen en de ecozone aan de zuidzijde van het terrein, die een toekomstige natuur verbindingszone voor de gemeente Almere gaat vervullen. Een Floriade vertelt uiteraard ook het verhaal van vele nationale en internationale inzenders. Voor een aantal specifieke inzenders, zoals World Village, het Berkenbos en het Klimaatarboretum hebben we het ontwerp gemaakt of geadviseerd.

Tot slot is het Green City Storytelling project belangrijk, om het concept van Growing Green Cities te verbeelden en de informatie over te dragen op het publiek, zodat gemeentes, instellingen en particulieren allen geïnspireerd kunnen worden om zelf een groenere leefomgeving te creëren, waar de juiste plant op de juiste plek essentieel is. Dit project heeft geresulteerd in diverse informatiepaviljoens en bebording op interessante locaties met QR-codes, zodat het zowel op een analoge als digitale manier te ervaren is (ism Blunt, Northernlight en Brandwacht).

Lees meer

Intro

Op 13 april 2022 opende Koning Willem-Alexander de 7e Floriade van Nederland in Almere. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. De eerste officiële Floriade in Nederland werd in 1960 in Rotterdam georganiseerd.

De huidige Floriade is gelegen in Almere bij het Weerwater. Het Weerwater is een meer in Almere Stad waar aan de oevers veel recreatie plaatsvindt. Dit gebied vormt het perfecte locatie voor het ontwerp van de Floriade, een tentoonstelling en tevens een stadsdeel waar gezondheid, duurzaamheid en dus groen zullen floreren. De Floriade wordt georganiseerd door de gemeente Almere in samenwerking met de Floriade B.V., de provincie Flevoland en de Nederlandse Tuinbouwraad.

De Floriade Almere 2022

De Floriade staat geheel in het teken van Growing Green Cities en wordt ontwikkelt als een ‘living lab’. Innovatie op het gebied van water, klimaat en energie staan centraal met een sterke nadruk op voedselvoorziening. Dit alles stemt uit hedendaagse vraagstukken rondom verstedelijking, een mondiaal feit wat ons dwingt om op een nieuwe manier groen in ons leven te brengen. De Floriade gaat deze uitdaging aan door een groene en gezonde stadswijk in zijn geheel op de kaart te zetten.

Zoals in het CHW-bestemmingsplan uit juli 2017 staat: “Almere moet een stad zijn die gezond voedsel, schone energie en zuiver water produceert, waar afval als bouwstof wordt hergebruikt en kringlopen gesloten zijn; een stad die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, met een rijkdom aan planten en dieren”. De Floriade symboliseert deze ontwikkeling. Langs het gehele terrein komt een brede boulevard te liggen wat onderdeel zal vormen van de wandel- en fietsroute ‘Rondje Weerwater’. Het terrein zelf krijgt de vorm van een carré, ofwel een raster, waar overheden, onderzoeksinstellingen bedrijven de ruimte krijgen om te experimenteren op het gebied van duurzame energie, gezondheid en stadslandbouw. Een belangrijk onderdeel binnen dit gebied is het Groene Stad Arboretum: een verzameling van ongeveer 3000 bomen in 750 verschillende soorten en variëteiten die bijdragen aan een gezondere en groene stad.

De Floriade is te bezoeken t/m 9 oktober van dit jaar. Daarna zal het terrein omgevormd worden tot de nieuwe woonwijk Hortus, waar de groene onderdelen, zoals het oerbos, de boulevard en het Groene Stad Arboretum als DNA van de Floriade zullen blijven bestaan.

Website

klik https://floriade.almere.nl/ voor de officiële website van de Floriade Almere 2022

Project
Floriade Almere 2022 – Growing Green Cities

Jaar
2016-2022

Opdrachtgever
Gemeente Almere

Samenwerking
Gemeente Almere, Jacqueline van der Kloet, Nothernlight

Oppervlakte
60 ha

Locatie
Almere, Nederland