Floriade 2002 Masterplan, Haarlemmermeer

Niek Roozen ontwierp met zijn bureau het masterplan van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2002 gehouden werd in de gemeente Haarlemmermeer. Het Floriadeterrein is ca. 50 ha. groot en ligt vlakbij het dorp Vijfhuizen, tussen Hoofddorp en Haarlem. Het basispark werd tijdens de tentoonstellingsperiode ingevuld door de exposanten of ‘inzenders’.

Lees meer

Ontwerpuitgangspunten

Het Floriadeterrein wordt door twee lineaire elementen doorkruist: de Geniedijk en de provinciale weg N205. Het terrein is daarmee opgedeeld in drie gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen herkenbaarheid door een groot beeldbepalend element en karakteristieke ontwerpstijl. ‘De Berg’ (‘Big Spotters Hill’), ‘Het Dak’ en ‘Het Meer’ waren de blikvangers waarnaar de gebieden waren vernoemd.

De geheel nieuw ingerichte, noordelijke deelgebieden  ‘Bij het Dak’ en ‘Naast de Berg’ zijn geometrisch opgezet, geïnspireerd op de rechtlijnigheid van de Haarlemmermeerpolder. Het zuidelijk deel ‘Aan het Meer’, was een 30 jaar oude populierenbos en is omgevormd tot een organisch vormgegeven parkdeel, met vloeien­de, gebogen lijnen, gebaseerd op de aan­wezige hoogteverschillen, begroeiing en hoofdpaden.

‘Bij het Dak’

Ingang Noord was hier gesitueerd, samen met het parkeerterrein voor personenauto’s en een fietsenstalling. Een centrale route, het busstation Zuidtangent en de fietsenstalling kwamen uit op het entreeplein met informatiebalies, ontmoetingspunten, kassa’s en winkels.

Vanaf het plein had de bezoeker uitzicht over een langgerekte vallei, waar water doorheen stroomde. De helft van de vallei werd overdekt door een met zonnecellen bedekt dak van 100 bij 280 meter. Onder het dak ontsprong een waterloop die uitmondde in een grote vijver, die het hart vormde van de vallei. Het dak bood beschutting aan wisselende bloemententoonstellingen en (landen-) inzendingen. Direct naast het Dak stond de Kas van de Toekomst en daarbij inzendingen met het thema Voeding. 

‘Naast de Berg’

Dit gebied bestaat uit een structuur van vierkante eilanden van 60×60 meter, die doorsneden wordt door een gebogen Promenade. Op de eilanden, met natuurlijk beplante oevers, waren verschillende presentaties en inzendingen te zien. Vier van deze elf eilanden vormden samen ‘de Groene Stad’. De Groene Stad gaf een toekomstbeeld van het samenspel tussen wonen en groen. Op het cultuureiland, het watereiland, het bos- en het weide-eiland toonden een groot aantal inzenders, waaronder veel hoveniers, hun kijk op een toekomstige woonomgeving.

Big Spotters Hill

Het landmark Big Spotters Hill is een opvallende uitzichtheuvel, ‘de Berg’ die het scharnierpunt vormt tussen het eigentijds vormgegeven noordelijk deel en het romantisch ingerichte zuidelijk deel ‘Aan het Meer’. Big Spotters Hill is een piramide van gras, met een grondvlak van 230 x 230 meter en een hoogte van ca. 35 meter. Op de heuvel stond het Floriade paviljoen met de naam ‘Feel the Art of Nature’. Het dak was een uitkijkplatvorm (22 x 22 meter) dat werd bekroond door ‘de Ruimtetempel’, een groot ruimtelijk kunstwerk van Auke de Vries.

‘Aan het Meer’

De basis van “Aan het Meer” wordt gevormd door een bijna 50 jaar oud bos, gelegen rond een grote waterplas. Deze volgroeide omgeving met hoogteverschillen bood beschutting en vormde een prachtig groen decor voor onder andere de Bloemenvallei en vele internationale tuinen. Aan de oostzijde lag de rest van het Bloemenrijk met inzendingen als de Emotietuinen, de Rozentuin, de Bijzondere Bolgewassen Vallei, de Waterlelievijver en de vaste planteninzending ‘het Ritme van de Dag’ met aangrenzend de Natuurgebieden met inzendingen als Biotopia, Staatsbosbeheer en ‘Bee at Home’. Aan de westzijde van het water, dichtbij Ingang Zuid stond het prachtige paviljoen van de gemeente Haarlemmermeer, grenzend aan een groot aantal Europese landeninzendingen.

In het meest zuidelijke gedeelte vond men de Aziatische inzendingen, zoals Japan, Indonesië, Maleisië, Thailand, Pakistan en India.

De beide landtongen in de 25 meter diepe plas werden verbonden door een vlotbrug met een lengte van ca. 190 meter.

Project
Floriade 2002 Masterplan, Haarlemmermeer

Jaar
1994-2002

Opdrachtgever
Stichting Floriade 2002

Oppervlakte
70 ha

Locatie
Haarlemmermeer, Nederland