Factfinding-missie in Saoudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: op zoek naar duurzaam groen

2009-07-01

Publicatie: Berichten Buitenland

Een van de leden van de factfinding-missie, georganiseerd door het Ministerie van LNV is Niek Roozen. De missie concludeert dat er kansen voor Nederland liggen om een grotere rol te spelen bij het realiseren van duurzame groene steden in de Golf. Ook op het vlak van waterbesparende technieken kan Nederland een grote inbreng hebben.