EO Wijers prijsvraag  

Editie 2019-2020 van de Eo Wijers prijsvraag speelt in 4 regio’s en heeft als thema: ‘verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’. De prijsvraag wil vernieuwende ideeën verzamelen voor de omslag naar een duurzame kringlooplandbouw.

Niek Roozen Landscape heeft met Geert Ankersmit meegedaan aan deze prijsvraag. Onze inzending Landbouw inclusief voor regio Twente heeft als doel de polarisatie tussen landbouw en natuur te keren. Natuur en landbouw moeten samen werken in plaats van tegen elkaar. Het huidige systeem, waarbij landbouw en natuur steeds verder van elkaar verwijderd zijn geraakt, moet op de schop.

Lees meer

Natuur en landbouw zijn twee belangrijk dragers van het landschap. Maar samenwerking tussen die twee komt niet vanzelf. Daarvoor is een samenwerkingsverband onder de naam Twenteco geïntroduceerd. Deze biedt financiële middelen om het landschap te versterken, landbouwers een waardige prijs voor hun product te geven en een platform om kennis uit te wisselen. We denken dat meer begrip tussen belanghebbenden (landbouw, natuur, producent, handelaar) een belangrijke eerste stap is naar een succesvol kringloop systeem.

In het landschap hebben we een geleidelijke overgang tussen kwetsbare natuurgebieden en grootschalige landbouwgebieden ingepast. Nieuwe bosrijke gebieden zijn toegevoegd, het watersysteem is versterkt en de nadruk komt te liggen op kleinschalige kringlooplandbouw. Een robuust systeem waarbij natuur en landbouw de bodem verbeteren, het watersysteem herstellen, de biodiversiteit en de diversiteit van het Twentse landschap vergroten.

Project
EO Wijers prijsvraag

Jaar
2019-2020

Opdrachtgever
EO Wijers foundation

Samenwerking
Geert Ankersmit

Oppervlakte
1500 km2

Locatie
Twente, Nederland