Eerste prijs voor Mozi Mountain Park

De eerste prijs van de gemeente Shenyang voor Excellent onderzoek en ontwerp is toegekend aan het project Mozi Mountain Park van Niek Roozen bv.

Shenyang Urban &Township Construction Committee
15 juni 2014