Eerste prijs Chongming Eiland!

Op 14 augustus 2017 kregen wij het goede nieuws dat we met ons ontwerp voor het Chongming Eiland bij Shanghai de internationale ontwerpcompetitie hadden gewonnen.

De prijsvraag betrof een visie voor de 120 km lange zuidelijke oeverrand van het eiland. Belangrijke onderdelen van de opdracht waren het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes en het opnemen van belangrijke toeristische plekken.

In ons ontwerp benadrukten we de bijzondere kenmerken van dit ecologische eiland zo dichtbij het centrum van Shanghai . Hierbij waren gezondheid, schone lucht, duurzaamheid, sporten en waterberging belangrijke thema’s.

Ons concept betrof, naast het leesbaar maken en verrijken van de bestaande landschappen, het creëren van  goede verbindingen tussen de kustroute en het achterliggende landschap. Naast deze infrastructuur ontwierpen  we vijf belangrijke landschappelijke knooppunten .

Niek Roozen was in China om ons masterplan te presenteren. De twee andere deelnemers waren AECOM en Turenscape.