“De Noodzaak van Ontwerpen – een kijkje in de keuken van de hedendaagse Nederlandse Landschapsarchitectuur”

2013-05-08

Op 15 mei vindt er een symposium plaats over planstrategieën, waarbij de thema’s ‘Zelfredzaamheid’, ‘Nieuwe media’ en ‘Nieuw opdrachtgeverschap’ aan de orde komen, bedoeld voor zelfstandige, creatieve en ondernemende ontwerpers in het vakgebied van de Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Tijdens het symposium zal het eerste exemplaar van de publicatie “De Noodzaak van Ontwerpen – een kijkje in de keuken van de hedendaagse Nederlandse Landschapsarchitectuur” aan een vertegenwoordiger van het vakgebied worden overhandigd. Aan de publicatie hebben veel ontwerpbureaus en andere deskundigen een bijdrage geleverd. Dit kijkje in de ontwerpkeuken is interessant voor zowel professionele tuin- en landschapsarchitecten/-ontwerpers als voor ontwerpstudenten.

Ons bureau heeft een bijdrage geleverd aan dit boek door het ontwerp proces van twee projecten te  beschrijven en verbeelden. We hebben een project in Shenyang gekozen om het werken in een andere cultuur te beschrijven en de invloed die de Groene Stad Filosofie heeft op een grootschalig project. Daarnaast hebben we het meespraak traject van het project ‘Bos- en Lommerplantsoen’ in Amsterdam laten zien. Op deze manier tonen we de veelzijdigheid van het vakgebied, het werken op een grote en kleine schaal en de invloed van zeer verschillende  opdrachtgevers.