De groene draad door 2022


2022-12-31

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor ons bureau. Na 5 jaar ontwerpen en voorbereiden is de Floriade Expo 2022 in Almere feestelijk geopend op 13 april 2022. Niek Roozen was onderdeel van het groenteam (tezamen met Jaap SmitJacqueline van der Kloet en Gert Wassink), zij waren verantwoordelijk voor het Groene Stad Arboretum, het behoud van bestaand groen en diverse groene ontwerpen. Het thema ‘Growing Green Cities’ is wat ons betreft op vele manieren tentoongesteld.

Een week na deze opening zijn we afgereisd met een deel van ons team naar Genua. Om daar een Nederlandse tuin aan te planten, waar we op onze eigen manier met voorbeeld beplantingen de waardevolle ‘groene stad’ kennis hebben laten zien.

De afgelopen 20 jaar hebben wij al veel werkervaring mogen opdoen in China. Zo ook dit jaar, waar we hebben meegewerkt aan uitdagende prijsvragen en opgaves. Het is mooi om te zien, hoe de opgaves in China veranderen. Waar eerst natuur zelfs ‘eng’ was in en rond de stad, zien we nu steeds meer bossen, rietlanden en natuurgebieden in de stedelijke omgeving.

Lees meer

Maar ook grootschalige groengebieden in de stadsplanning, zoals onze groene lobben en het groene hart. Groen voor wateropslag, natuurgebieden en recreatiemogelijkheden zijn zeker in hoogstedelijke gebieden zoals in Shanghai essentieel. Daarbij komt dat culturele landschappen een nieuwe functie kunnen krijgen in klimaatadaptatie en de lokale voedselvoorziening.

Naast tentoonstellingen mochten wij ons ook creatief inzetten voor Nederlandse projecten. Zoals een visie op het buitengebied van Gemeente Harderwijk en Hierden, met de vraag; waar kan het landschap versterkt worden en waar kan in de toekomst nog gebouwd worden, zonder dat de identiteit van het landschap verloren gaat. Die identiteit is ook belangrijk voor andere, meer kleinschalige projecten waar we aan werkten afgelopen jaar. De groene omgeving rondom het Romeins museum in Gemeente Heerlen laat de historische lagen van het gebied zien. En meer groen zal bijdragen aan een klimaatbestendige en prettige verblijfsruimte voor de bezoekers. Het onderzoeksproject ‘Effectief groen’ laat zien hoe in specifieke wijktypes het groen optimaal kan worden toegepast voor de gevoelstemperatuur, zonder het karakter van de wijk of straat aan te tasten.

Al met al, hebben we het afgelopen jaar 2022 met passie voor groen gewerkt aan onze projecten. Om bij de dragen aan een groenere en gezondere wereld, dat maakt ons vak zo leuk en interessant. Binnen ons bureau werken we met een relatief klein team vaak samen met verschillende disciplines om de ontwerpen zo passend mogelijk aan te bieden en onze producten te verbeteren.

We willen iedereen dan ook graag bedanken met wie we het jaar 2022 hebben samengewerkt en kijken uit naar de projecten voor komend jaar!

Voorpagina: ontwerp van Mintske Sijsma en wim wijsman in opdracht voor Tuinbranche Nederland