Aanplant Groene Stad Arboretum Floriade 2022 Almere in volle gang!


2020-10-21

In het Groene Stad Arboretum van de Floriade 2022 is gestart met de aanplant van in totaal 180.000 vaste planten en 90.000 heesters. Al deze planten hebben een meerwaarde voor de steden en diverse bijzondere eigenschappen, zoals bv. luchtzuiverend, verhoging van de biodiversiteit, watervasthoudend, bijzonder seizoen kenmerk, etc. Alle planten zijn geordend op de eerste letter van hun botanische naam. De plantvakken zelf zijn gerangschikt op alfabetische volgorde. Het beplantingsplan is tot stand gekomen i.s.m. de Gemeente Almere en Jacqueline van der Kloet.