Niek Roozen Landscape

Niek Roozen Landscape wil bijdragen aan een gezondere wereld. Onze boodschap is simpel: GROEN. Zowel de steden als het platteland hebben meer en diverser groen nodig. Echt groen: bomen, planten en bloemen. Groen voor schone lucht, verkoeling, een comfortabel microklimaat, wateropvang en biodiversiteit. Groen voor een gezonde stad en een vitaal landschap. Investeren in groen is waardevol, voor biodiversiteit, duurzame landbouw, sociale interactie, sport en recreatie; voor het welbevinden van mens, dier en omgeving.

Tijdens de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer introduceerden we samen met Plant Publicity Holland de ‘Groene Stad Filosofie’: een strategie voor een groene stadsontwikkeling. Deze filosofie vormt een belangrijk uitgangspunt voor al onze ontwerpen. Veranderingen in klimaat en economische omstandigheden dwingen ons na te denken over een duurzame samenleving. Onze projecten brengen de positieve invloed die beplanting heeft in praktijk. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat planten en bloemen een gunstig effect hebben op het welzijn. Dat is onze passie: het creëren van fijne woon-, werk- en recreatiegebieden.

Ons bureau heeft jarenlange ervaring met projecten in binnen- en buitenland. Onze opdrachten voor tentoonstellingen, Floriades en Internationale Expo’s heeft ons al over de hele wereld gebracht. Daarnaast hebben we veel Chinese opdrachtgevers; ze waarderen het, hoe wij sterke concepten/ideeën ontwikkelen en dat combineren met Nederlandse kennis over water en landbouw.

We zijn goed in het maken van krachtige concepten en werken bij de realisatie het liefst nauw samen met opdrachtgevers en uitvoerders om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen, waarbij het uitvoeringsbudget leidend is.